Рено отговаря на високите цени и китайската конкуренция с малкия Renault 5

Renault 5 Рено

Конкурентите на Renault 5

Renault 5 Рено

Дебют на AmpR Small

Връзка с миналото

Google в Renault 5

Renault 5 Рено