Защо рециклирането все още е толкова трудно

Източник GM

Основи на батерията

Кратка история на електрическите коли

GM EV1, източним gettyimages

Първи опит за масов електромобил

Вътрешността на батерията на електрическата кола

Източник U.S. Department of Energy

Повторно използване и рециклиране

VW

Систематично рециклиране

Спънките

VW

На къде ще се развие всичко в бъдещето

Източници – VW, GM, YouTube, TheDrive