VW е готов да въведе автономно шофиране в широкомащабно производство