McLaren продаде душата си на Бахрейн, за да финансира своите суперавтомобили от следващо поколение

Бахрейнската организация е преобразувала всички свои конвертируеми привилегировани акции – които са отбелязани в баланса като форма на дълг – в обикновени акции, като дялът й в McLaren е от 60% на 100%. Не са дадени подробности за каквато и да е капиталова инжекция, но този ход поражда надежди, че компанията също е получила парите за финансиране на бъдещи модели и електрическата си трансформация до края на десетилетието.
mclaren бахрейн фонд със собсветност на компанията

Ходът