Първоначално Yangwang U9 ще бъде изключително за китайския пазар.

Какво се случва с акциите на BYD