Документите за патент

В противоречие на историята на Ferrari

Източник autoguide