Тунелите за Гърция ще са отворени от 20ти Февруари

Струма автомагистралата площадка