Tesla Model Y с товарна версия ориентирана към бизнеса

Tesla разработи 2-местен Model Y с капацитет за съхранение от 2158 литра и предлагащ пробег до 565 км (WLTP цикъл). Този модел отговаря на условията за данъчно облагане на търговски превозни средства.
tesla model y бизнес товарна

Добра ли е идеята за товарна Tesla Model Y