Tesla изтегля близо 2,2 милиона коли за актуализация на софтуера, за да коригира твърде малките лампички на таблото

Кои модели обхваща

Tesla Изтеглянето през декември

Февруарското изтегляне

Tesla Изтегляне в Китай

Кои модели Тесла обхваща

Проблем с кормилното управление