Министърът на транспорта на САЩ предупреди да не използвате очила за AR по време на шофиране. Вероятно и сами сте се досетили.

Както отбелязва министърът на транспорта на САЩ Пийт Бутиджиг, това не е нещо, което трябва да правите.

Apple Vision Pro
  1. caranddriver source ↩︎