ALIENO разкри електрическия хипер SUV GEN 001, който е първият от предстоящата серия концептуални (GEN) модели.

Alieno
Alieno Arcanum
Alieno Arcanum
Alieno hypercar
Alieno Unum

Източник Alieno