Накратко:

  • Представителите на работниците и ръководството на Фолксваген имат съгласие по ключови точки за намаляване на разходите
  • Мерките включват предложение за частично пенсиониране на работници, родени през 1967 г
  • Допълнителни мерки: по-малко тестови коли, оптимизирано следпродажбено обслужване
  • Може да има избирателни споразумения за прекратяване

Бележка от Гунар Килиан

Фолксваген Програми за ефективност