Офертата е валидна за електрическо BMW до 1 април 2024 г.

Валидна е само за собствениците в САЩ